Kies een situatie

Bezwaar tegen de WOZ-waarde

Het is weer zover: de jaarlijkse WOZ-beschikking is binnen of valt binnenkort op uw deurmat. Als de WOZ-waarde te hoog is, betaalt u te veel belasting. U kunt daarom bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.

Uit een jaarlijkse onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat de gemiddelde WOZ waarde van koopwoningen dit jaar met bijna 6% stijgt. De Waarderingskamer, toezichthouder op de WOZ, verwacht zelfs een stijging tussen de 7,5% en 9,5%. Vooral in grote steden wordt een forse stijging verwacht.

Gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst gebruiken de WOZ-waarde voor de heffing van verschillende belastingen. Als u met succes bezwaar maakt tegen de WOZ waarde, leidt dat dus tot belastingverlichting. Dat kan om een paar tientjes gaan, maar ook om duizenden euro´s.

Bezwaar maken
Wanneer kunt u met succes bezwaar maken?

  • U heeft een recent taxatierapport waarop een lagere waarde staat.
  • Uw woning is veel minder goed onderhouden dan de referentiewoningen. In het taxatierapport van de gemeente staat welke huizen als referentiewoningen zijn gebruikt. U kunt dat rapport gratis opvragen.
  • Er staat een hoogspanningsmast of een windmolen in de buurt van uw huis.
  • U ervaart overlast door bijvoorbeeld hoge bomen, blaffende honden of een buurtcafé.
  • Uw woning heeft te lijden onder bodemverontreiniging, betonrot of asbest.

Hoe maakt u bezwaar?
Veel gemeenten bieden de mogelijkheid om te bellen als u het niet eens bent met de WOZ-beschikking. Dan kan zonder officieel bezwaarschrift de WOZ-waarde al naar beneden worden bijgesteld. Ook kunt u tijdens een inloopavond informatie krijgen en de WOZ-waarde bespreken. Komt u er op deze manier niet uit met de gemeente, dan kunt u officieel bezwaar maken. De Consumentenbond heeft hiervoor tips en een voorbeeldbrief.

Waarop bespaart u?
Op welke belastingen bespaart u als de WOZ-waarde naar beneden wordt bijgesteld?.

Heffingen van gemeentelijke en waterschap

  • Onroerendezaakbelasting (OZB). In sommige gemeenten ook de rioolbelasting.
  • Waterschapsbelasting.

Inkomstenbelasting
Een percentage van de WOZ (meestal 0,75%) geldt als eigenwoningforfait. Dit bedrag wordt bij uw belastbare inkomen opgeteld.

Erfbelasting
Als u een woning erft, betaalt u daar erfbelasting over. De Belastingdienst gaat dan uit van de WOZ-waarde.

Vermogensbelasting
Over een tweede woning of een vakantiehuisje betaalt u vermogensbelasting. U telt daarvoor de WOZ-waarde volledig op bij het eigen vermogen.06-02-2019
Top