Kies een situatie

Uw pensioen beter in beeld

Hoe staat het met de pensioenkennis van de Nederlanders? Die wordt steeds beter, concludeert Wijzer in Geldzaken. We weten meer over de pensioenmaterie en we treffen vaker maatregelen om ons pensioen te verbeteren. Geldt dat ook voor u?

Hoe krijgt u een beter beeld van uw pensioen? Heel basaal is dat: weten wanneer uw AOW-leeftijd ingaat en weten wat u aan pensioeninkomsten kunt verwachten. En dat moet u zich niet pas afvragen als uw pensioendatum in zicht komt. Want dan wordt het moeilijk nog iets te herstellen.

AOW
Sinds 2013 gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog. Daardoor is het voor veel mensen onduidelijk op welke datum zij hun eerste AOW-uitkering krijgen. U kunt dat hier uitrekenen. Hoe hoog uw uitkering is, hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld of u in de 50 jaar voordat u de uitkering krijgt, altijd in Nederland heeft gewoond en of u gehuwd bent of alleenstaand.

Pensioen bij uw werkgever
U bouwt misschien pensioen op bij uw werkgever. En u heeft misschien in het verleden pensioen bij andere werkgevers opgebouwd. Maar wat zijn die pensioenen waard? Dat kunt u nagaan op de website Mijnpensioenoverzicht.nl.

Uw eigen pensioenpotjes
Maar liefst driekwart (76%) van de werkende Nederlanders heeft naast zijn werknemerspensioen één of meerdere maatregelen genomen om na pensionering te kunnen blijven leven zoals nu. Met de bedragen op spaar- en beleggingsrekeningen, lijfrentes en bankspaarrekeningen, zijn pensioeninkomsten goed aan te vullen. Ook de overwaarde van uw huis, kan verzilverd worden en zo meer financiële ruimte bieden.

Uw wensen en uw mogelijkheden
Is het nodig om uw pensioen te verbeteren? De belangrijkste vraag hierbij is hoe u uw leven wilt invullen als u gestopt bent met werken. Heeft u dan nog bijzondere wensen of verplichtingen? Maakt u zich zorgen over uw woonsituatie of mogelijke zorgkosten? Als uw pensioen ontoereikend is, heeft u verschillende mogelijkheden om uw toekomstige ‘salaris’ te verbeteren. U kunt bijsparen zodat uw pensioeninkomsten toenemen of u kunt vermogen opbouwen. Het is belangrijk om uw wensen en mogelijkheden te bespreken met een deskundige en onafhankelijke adviseur. Neem daarom contact op met ons kantoor.21-02-2019
Top