Kies een situatie
Autoverzekering

Een autoverzekering biedt, afhankelijk van de gekozen dekkingsvorm, dekking tegen de financiële gevolgen van schade die met de auto aan anderen wordt toegebracht en tegen schade die aan de verzekerde auto wordt toegebracht.
De volgende dekkingsvormen komen voor:
  • WA-dekking (ook wel Wam-dekking genoemd)
    De wettelijk verplichte aansprakelijkheidsdekking tegen de gevolgen van schade toegebracht aan derden. Schade aan de eigen auto is niet verzekerd.
  • WA + beperkt cascodekking (ook wel WA-extra- of WA-plusdekkking genoemd)
    Naast de WA-dekking wordt er dekking geboden tegen schade aan de auto als die is ontstaan door een in de polis omschreven gebeurtenis zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal, storm, botsing met loslopende dieren en ruitbreuk.
  • WA + volledige cascodekking (ook wel all-riskdekking genoemd)
    Naast de WA-dekking wordt er dekking geboden tegen schade aan de auto die op de weg kan ontstaan, bijvoorbeeld door een botsing, doordat de auto omslaat of in een slip raakt. Ook schade aan de auto door ‘enig ander van buiten komend onheil’, zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal en storm, valt onder de dekking.
Top